Hierboven is het politiebureau aan de Cattenhagestraat 16 te Naarden zichtbaar. De opname is uit de jaren 60 van de vorige eeuw en is genomen door een fotograaf van de Rijksgebouwendienst. Het bouwjaar van het pand is niet nauwkeurig bekend maar de dienst geeft op eind achttiende eeuw. Dat blauwe uithangbord met het woord politie die in duisternis werd verlicht, hing er in 1940 ook al evenals het bordje verboden toegang boven het hek. De politieauto die voor het bureau staat met het zichtbare kenteken FD-92-77 (sitecode 1 1951-1965) is van 1960 of 1961. De letters FD werden in die twee jaren uitgegeven. In 1965 werden de twee letters achter de cijfers geplaatst.

De makers van deze website zijn afkomstig uit het voormalige politiekorps Naarden en het is de bedoeling de lezer een inkijkje te geven in het korps zoals het door de jaren heeft gefunctioneerd.

Tevens zullen een groot aantal foto's worden geplaatst die voor een groot deel afkomstig zijn uit priv├ębezit of geschonken zijn uit priv├ębezit. Voor zover als mogelijk zullen alle oude korpsfoto's worden geplaatst.

In deze fotoverzameling bevinden zich diverse opnamen uit de gemeente Naarden die door de politiefotograaf zijn gemaakt en ook opnamen die betrekking hadden op het dagelijkse werk. Om deze afbeeldingen niet verloren te laten gaan in bijvoorbeeld moeilijk toegankelijke archieven zullen ze nu zichtbaar zijn voor iedereen. Zijn het opnamen van gebeurtenissen of mensen dan zullen ze van passende tekst worden voorzien.

Het historisch tijdschrift voor Naarden De Omroeper zal niet langer worden uitgegeven omdat de redacteur Henk Schaftenaar er eind 2016 mee gestopt is. De Stichting Vijverberg zal blijven bestaan. Dit tijdschrift heeft vele malen aandacht geschonken aan het politiekorps van Naarden. Daarin zijn ook de donkere jaren 1940 -1945 belicht. Voor zover als mogelijk is, zal aan de inhoud van die artikelen uitbreiding worden gegeven. Hierbij zal rekening worden gehouden met artikel 15 van het Archiefwet 1995. Dit met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Veel leesplezier.


De makers en verantwoordelijken van deze website, Joop Verhoeven en Frans Slootman (r).

"Wij hopen dat de inhoud een bijdrage zal leveren aan het historisch besef van de lezer."

Joop is helaas op 6 september 2022 overleden.
Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet of welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van de webmaster en eventuele andere rechthebbenden.

Indien u contact wilt opnemen met de makers van deze site dan kunt u hier reageren: redactie@gemeentepolitienaarden.nl


bron: Naardernieuws.nl 16 mei 2018

[ HOME ]