De RESERVE POLITIE - een welkome aanvulling op de reguliere politie [ HOME ]

Officieel was de politiereservist, ingevolge artikel 2 van de rechtstoestandsregeling reservepolitie, uitsluitend inzetbaar in geval van buitengewone omstandigheden of in geval van rampen.
In werkelijkheid vormden zij echter een tijdelijke, incidentele aanvulling op en ondersteuning van de basispolitiezorg bij extra werkzaamheden veroorzaakt o.a. door evenementen, projecten, calamiteiten en grootschalig optreden, ter voorkoming van de aantasting van de minimum politiezorg.
Reservisten vervulden een brugfunctie tussen de politie en de samenleving en vormden dan ook een doorsnee uit die samenleving.
Reservisten van de gemeentepolitie Naarden, vervulden op volwaardige wijze hun taak. Door de jaren heen zijn zij zeer gemotiveerd geweest en gegroeid naar een steeds betere betrokken- en verbondenheid met de reguliere politie.
Beide groepen hadden elkaar niet alleen volledig aanvaard maar ook ten volle geaccepteerd en dat alles tot nut en waarde van de samenleving.
In 1952 kwamen de eerste reservisten in Naarden. In totaal waren het er 18. Onder invloed van de koude oorlog zouden zij in geval van een nieuwe oorlog de reguliere politiedienst moeten overnemen.
De reservisten hadden een contactman die de verbinding vormde tussen de reservisten en de commandant. Respectievelijk waren dit de heren J.J. Voogt (1952 - 1972), H. Kruijswijk (1972 - 1991), die bij zijn afscheid werd bevorderd tot reserve-brigadier en de heer W.J.H. van Wielink (1991 tot opheffing).
De commandanten waren respectievelijk de brigadiers E.J. Willemsen, H.C. Overeem, C.P. van den Heerik en J.H.M. Verhoeven.
De Naardense reservisten stonden bekend om hun uitstekende resultaten op de schietbaan en schoten beter dan menige beroeps. Er waren dan ook regelmatig landelijke en streekschietwedstrijden waar ze menige bekers wonnen. De prijzenkast van de reservepolitie stond dan ook vol met bekers.
Toen de maatschappij ging veranderen had dit ook gevolgen voor de reservepolitie. Op een goed moment mocht het vuurwapen niet meer worden gedragen. Er ontstond een landelijke discussie van hoe nu verder met de reservisten en uiteindelijk resulteerde dat in een instituut Vrijwillige Politie.

Lijst van Reservisten van de gemeentepolitie Naarden (op datum)

B.J. Antoni 1952 - 1983
M. Boere 1952 - 1970
W.C.A. Boden 1952 - 1954
G.J. Brouwer 1952 - 1971
G.G. de Gooijer 1952 - 1969
H.J. de Haan 1952 - 1969
G.H. Hazelaar 1952 - 1960
J. Huizinga 1952 - 1977
M. de Jong 1952 - 1981
J.H. Kamer 1952 - 1954
G.M. Keij 1952 - 1975
J.S. Korstanje 1952 - 1981
H. Kruiswijk 1952 - 1954
B. Pieksma 1952 - 1967
F.C. Tempelman 1952 - 1983
H.v.d. Vliet 1952 - 1954
J.J. Voogt 1952 - 1972
H. Zijderveld 1952 - 1982
A.J. v. Dijkhuizen 1966 - 1981
D. de Gooijer 1966 - 1981
T.J.A. v. Ingen 1966 - 1983
H.T. Lebens 1966 - 1969
C.F. Reinders 1966 - 1968
J. Siksma 1966 - 1982
P. Curiel 1970 - 1986
W.J. v. Gilst 1970 - 1977
W.K. v. Haaften 1970 - 1970
E. Kooijman 1970 - 1977
H. Kruijswijk 1970 - 1991
C. Vedder 1970 - 1972
W.J.H. v. Wielink 1970 - 1992
L.J.M. Wijngaard 1970 - 1975
G. Bakker 1973 - 1992
H. Berends 1973 - 1992
A. v. d. Bilt 1973 - 1982
A. de Boer 1973 - 1977
J. de Boer 1973 - 1977
J.C. v. Gessel 1973 - 1992
T. Nadorp 1973 - 1987
J. Verweij 1973 - 1977
H. Wessels 1973 - 1975
R. Dekker 1975 - 1992
P.B. de Gooijer 1975 - 1992
C.J.F. Stroombergen 1975 - 1992
J. v. Breukelen 1983 - 1991
A.T.M. Vrakking 1983 - 1989
Mevr. W.C.G. de Bruijn 1990 - 1992
J.J. Verkerke 1990 - 1992