N.P.S.V. [ HOME ]

De Naardense Politie Sport Vereniging.

Al in de oorlogsjaren deed een elftal onder de naam De Vikingen met wisselend succes mee aan het voetbalkampioenschap van Naarden. Tegenstanders waren de toenmalige rivalen Naarden, De Meervogels en Chefana. In 1966 werd de Naardense Politie Sport Vereniging (NPSV) opgericht. Deze vereniging richtte zich op diverse takken van sport en spel: schieten, volleybal, zaalvoetbal, schaken, klaverjassen, kaatsen en triatlon.

Het accent lag aanvankelijk op volleybal en later meer op zaalvoetbal. Op menig toernooi kwam ons team als winnaar uit de bus. De NPSV had zelfs een eigen blad met de originele titel NPSV-Nieuws.

Een eclatant succes was de in 1988 gehouden en gesponsorde fietstocht naar de Alpe d'Huez, de beroemde 2000 meter hoge bult van de Tour de France met een gemiddeld stijgingspercentage van 12 %. Aan die tocht was een goed doel gekoppeld. Ruim 35.000 gulden kon worden geschonken aan de Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland. Mede door dit bedrag kon een manege worden verwezenlijkt. Door deze sportieve prestatie annex liefdadigheid werd een enorme goodwill gekweekt voor de Naardense politie.

In 1965 kwam Ben van Mierlo als hoofdagent bij ons korps. Hij was sportinstructeur bij de Koninklijke Marechaussee. De dienstsport werd ingevoerd onder zijn leiding. In 1966 werd officieel de NPSV opgericht onder voorzitterschap van Evert Jan Willemsen. In 1970 werd Harry van Gelder voorzitter. In 1975 nam Jan Bekendam de voorzittershamer in ontvangst gevolgd door Albert Koning. In 1982 werd Charles Overeem de voorzitter en hij werd in 1986 opgevolgd door de laatste voorzitter Joop Verhoeven.

Verder bestond het bestuur steeds uit een secretaris, penningmeester, 2e secretaris-penningmeester en een algemeen adjunct. Ieder jaar was er een algemene ledenvergadering. Ieder personeelslid maakte deel uit van de NPSV en betaalde contributie. Zoals gezegd was er een eigen blad met een zelfstandig opererende redactie, die verantwoordelijk was voor de inhoud. Het was gedeeltelijk ook een personeelsblad vol met foto's en tekeningen. Voorvallen werden aangehaald en anekdotes beschreven. Het blad was niet openbaar doch er gingen wel enkele exemplaren naar het gemeentehuis en later ook naar de buurkorpsen.

Naast de sportieve prestaties stonden hierin ook verjaardagen, jubilea, zieken en andere wetenswaardigheden vermeld. Ook was er op een gegeven moment een rubriek waarin nogal eens personeelsleden "op de hak" werden genomen. De verantwoordelijke hiervoor was ene EPPO....zijn naam was niet bekend en is ook tot het laatst geheim gebleven. De damesclub onder leiding van voorzitter Ria Hilhorst kreeg ook gelegenheid haar wetenswaardigheden te vermelden. Ook de bekende Verkeers Poppenkast kwam veelvuldig in beeld. De dames gaven voorstellingen op scholen. Hiervoor werden zij beloond met een Koninklijke Onderscheiding.