IN HET NIEUWS [ naar deel 2 ] [ HOME ]

10 april 1962. Bezoek Koningin Juliana aan de gemeentepolitie Naarden.
De 7-jarige Dory, dochtertje van de hoofdagent B. Krieger heeft zojuist bloemen aangeboden
aan de Koningin. De Koningin wordt welkom geheten door de korpschef E.J.Jansen. Op de
achtergrond de Amsterdamse Procureur-Generaal Mr. H.R. de Zaayer.

Meer foto's bezoek Koningin [ hier ]  

Uit alle ramen van de oude Naardense geveltjes keek men toe.

[ klik voor groot ]

... alwaar de begroeting plaats vond door de Noord-Hollandse Commissaris der Koningin Dr. M. Prinsen, de Amsterdamse Procureur-Generaal Mr. H. R de Zaayer, Burgemeester N. Cramer van Naarden en de korpschef, Inspecteur E. Jansen. De 7-jarige Dory, dochter van hoofdagent B. Krieger, mocht hier de bloemen aanbieden, waarna de Koningin door de burgemeester in de kamer van de korpschef werd welkom geheten. Aan de hand van enkele tableaux gaf de heer Jansen vervolgens een uiteenzetting over organisatie, huisvesting en werkwijze van zijn uit 21 man bestaande politiekorps.
Ook hier weer toonde de Vorstin grote belangstelling voor de verkeersonveiligheid, waarbij de Korpschef gelegenheid kreeg nader in te gaan op de maatregelen ter verhoging van de veiligheid, die men zich voorstelt te nemen.
Koningin Juliana begaf zich hierna naar de fotokamer, waar brigadier A. Hertsenberg en zijn collega C. van Kleef aan de hand van de goed geoutilleerde apparatuur van de Naardense politie een toelichting gaven over dactyloscopie en fotograļ¬e ten dienste van de politie. Zoveel belanstelling toonde de Hoge Bezoekster voor het werk van deze afdeling dat ook hier het bezoek langer duurde dan voorzien.
Het slot van het bezoek werd gevormd door een ontmoeting met het personeel van het Naardense korps in de agentenwacht, waar ook enkele verversingen werden aangeboden. Adjudant D. van Dommelen besprak hier het uitmaken van het dienstrooster, brigadier P. Ravelli het dienstschema en hoofdagent H. Overeen gaf inzicht in de diensten gedurende een bepaalde periode. Ondertussen gingen de contacten tussen publiek en bureau gewoon door en werd het gesprek een paar maal door telefoontjes onderbroken.
Evenals elders deze dag had de Koningin hier heel wat te vragen: bijzonder bleek haar belangstelling voor het Verkeersonderwijs, maar ook de bloedproef en niet minder het plaatselijke politiewerk, dat nu eenmaal nagenoeg geen specialisatie toelaat, hadden haar volle interesse. De korpschef benadrukte dan ook sterk de noodzaak van het all-round zijn van zijn mannen, voor zijn kleine korps een voorname eis.
Het was wel heel duidelijk, dat Hare Majesteit zich hier bijzonder op haar gemak voelde en bepaald geen haast betoonde om in te lopen op het verlate tijdschema. Ruim een uur na het geplande tijdstip van vertrek nam zij op hartelijke wijze afscheid van het Naardense politiekorps, enthousiast toegejuicht door de bevolking van de vesting en zijn politie.
Voor de Naardense politie is deze 10e april een onvergetelijke gebeurtenis geworden!


In 1953 werden hier twee daders voor veroordeeld voor moord. Beiden kregen levenslang. Het betreft G.L. uit Naarden en T.V.
V. was eerder veroordeeld voor diefstal met poging tot moord, waarvoor het t.b.r. (ter beschikkingstelling van de regering) kreeg.
Tijdens een proefverlof pleegde hij samen met G.L. de moord op Manus Verheul uit Naarden. In 1965 werd de straf van G.L. omgezet in 20 jaar.

 

< Krantenknipsel van De Telegraaf dd. 05 maart 1979.
De moord op mevr. M.K. door haar echtgenoot onder
de titel "Mislukte afleidingsmanoeuvre".
Deze moordzaak werd een casus op de
rechercheschool.

Op 02 juni 1980 wurgde een Naardense moeder haar lievelingszoon van 10 jaar. Na de daad nam de vrouw chloor in. Zij werd opgenomen in de Majella en aldaar inverzekering en onder bewaking gesteld.

   

Markstraat 30, Bistro de Oude Smidse, 16 januari 1987. Agenten wisten de brand snel te blussen door emmers water vanaf de eerste verdieping op de luifel te gooien.

in het nieuws in 1948


1970


Op 5 mei 1970 werd in Naarden voor de derde keer het festival
'Veertien Uur Puur' gehouden.

Brigadier A.A.H. Hertsenberg

  [ telegraaf artikel klik voor groot ]
In oktober 2019 werd aandacht gevraagd voor een onopgeloste moord uit 1991 en met name voor de podcasts hierover. Het stoffelijk overschot in deze zaak werd in Naarden aangetroffen.
In een serie van drie podcast afleveringen blikken agenten, rechercheurs en leden van het Cold Case-team terug op de zaak.

Beluister ze hier:
Deel 1 [ 'de man met de ring' ]
Deel 2 [ 'de turk uit Amsterdam' ]
Deel 3 [ 'een nieuw gezicht' ]

Zie ook:
www.politie.nl/onbekende-man-aangetroffen-bij-rijksweg-a1-bij-naarden

opsporingverzocht.avrotros.nl/cold-case-1991-onbekende-dode-man-krijgt-gezicht
  [ vervolg 'in het nieuws' op pagina 2 ]