GESCHIEDENIS [ HOME ]

Uit documentatie is gebleken dat er in 1814 al sprake was van politietoezicht. Dit werd uitgeoefend door een veldwachter. Bekend is dat dit vanaf 1878 werd gedaan door veldwachter J. Luijsterburg. Hij diende in Naarden vanaf dat jaar tot 1903. Door zijn kleine gestalte werd hij klein duimpje genoemd. Hieronder is hij te zien.

Vanaf 1911 werd de politiedienst gedaan door 2 mannen. Chef veldwachter H.R. van Veen en veldwachter C. van den Berg. In juli 1911 werd het Naarder 'korps' uitgebreid met T.F. Kamer. Het jaarsalaris bedroeg in die tijd Fl. 550,- . Kamer diende van 1911 tot augustus 1940, waarna hij met pensioen ging. Op verzoek kwam hij, overigens alleen ten behoeve van de nachtdienst, voor een periode van 3 jaar terug. Hieronder ziet u de drie mannen uiterst rechts staan bij de opening van de nieuwe secretarie.

In 1935 werd het korps uitgebreid en bestond het uit 7 man. Dit waren korpschef H. van Steeg en de (hoofd-)agenten A. Wijnbergen, D. Brouwer, J. Hooijer, J.R.D. van Buuren, A. Jongbloed en natuurlijk T.F. Kamer. In de gemeente liep ook nog ter ondersteuning Rijksveldwachter Fien rond. Hieronder is het hele korps te zien inclusief burgemeester J.F. Boddens-Hosang. Soms was het een komen en gaan van jonge inspecteurs. Kennelijk om het vak te leren en soms ook als adjunct van de korpschef. Onder de korpsfoto is nog een opname te zien van een beëdiging van een inspecteur. De namen spreken voor zich. Wel is op de foto Rijksveldwachter Fien te zien (met koppel en draagriem). De toenmalige veldwachters waren bewapend met een pistool terwijl de agenten van het korps het moesten doen met een sabel. De toenmalige burgemeester heeft de namen er nauwkeurig bij geschreven, want de foto was zijn eigendom.

Het korps werd groter en groter en de korpsfoto hieronder is van 17 augustus 1940, het eerste oorlogsjaar. De naamsvermelding onder foto is niet correct. De juiste weergave is als volgt;
De bovenste twee zijn van links naar rechts: De Nooij en Eijlers.
Daaronder van links naar rechts: Van Rooijen (Roijen), rijksveldwachter Fien, Wijnbergen, Brouwer, Smits, Kamer, Ravelli, van Dommelen, Jongbloed en Horst.
Onder: Brands, Boddens Hosang en P. Oosterhof.

Alle Jongbloed. Op eerdere foto's is hij ook al te zien want hij kwam in 1920 bij het korps. Op de foto staat hij in burger gekleed. Hij was brigadier en chef van de recherche. Deze man heeft een belangrijke rol in het korps gespeeld tussen de opname van deze foto en 1945. Hij is in de oorlog om het leven gekomen en in deze website is daar uitgebreid op ingegaan. Het korps is nog gekleed in het oude vooroorlogse uniform. In de loop van 1943 werden ze gekleed in het militair uitziende uniform van de nieuwe orde. Wat is gebleven tot ongeveer 1970 was de koppel met de dubbele borgpin. Daar hing de pistooltas aan die tot die tijd nog op het uniform werd gedragen.De rangen werden ook militair. Een agent werd wachtmeester, een brigadier opperwachtmeester en de inspecteur korpschef werd opper-luitenant. Na de tweede wereldoorlog toen het politieapparaat opnieuw werd ingericht, werden de rijksveldwachters onder gebracht bij het korps Rijkspolitie evenals de in de oorlog dienende leden van de Koninklijke Marechaussee. Een flink aantal leden van de Marechaussee en caputilanten (voormalige leden -vaak onderofficieren- van het veldleger na de overgave in mei 1940) kwamen tijdens de oorlogsjaren in dienst bij het korps Naarden. In de circulerende literatuur is voldoende te lezen hoe deze rekrutering in zijn werk ging.

De op de foto staande L.A. Smits zou na de 2e wereldoorlog korpschef van de gemeentepolitie Huizen worden.

Hieronder is de eerste korpsfoto van na de tweede wereldoorlog in 1950 zichtbaar. Veel nieuwe gezichten. Vergelijk de naamlijsten maar eens met de foto daarboven. Tijdens en na afloop van de oorlog waren er diverse mensen weggegaan om diverse redenen. Genoemd kan worden dat ze tijdens de oorlogsjaren naar een ander korps zijn gegaan, in het laatste oorlogsjaar de politiedienst hebben verlaten bevreesd voor de afrekening na afloop van de oorlog, zuivering met de daarop volgende maatregelen, waaronder ontslag en- of verplichte overplaatsing.

De foto hieronder uit 1965 laat veel vrolijke gezichten zien. Een nieuwe burgemeester, een nieuwe korpschef, een nieuw uniform, nieuwe politiemensen die net voor de oorlog of kort daarna zijn geboren. De daarvoor nog aanwezige ellende zo na de oorlog begin jaren vijftig lijkt verlaten. In het toenmalige korps deden nog 7 mensen dienst die in de tweede wereldoorlog ook dienst deden in Naarden. Het korps bestaat uit 24 leden. Het was een vrij rustige tijd. Het aantal woninginbraken nam wel toe. De toenmalige burgemeester ging nog wel eens mee met de rechercheurs naar donker Amsterdam om de daders op te sporen. Veel fietssurveillance, maar het korps werd een surveillanceauto en motorfiets rijker. In de jaren '50 beroering omdat in de gemeente Naarden een moord werd gepleegd, die veel opschudding veroorzaakte. Een crime passionele op wat later het "Moordpaadje" werd genoemd. Er was al eerder een moord gepleegd tijdens een overval op een tuinderij. Een en ander was aanleiding tot het inrichten van een zgn. fotokamer...zeg maar de voorloper van het forensisch onderzoek. Hier werden ook de vingerafdrukken van de verdachten afgenomen. Ook nam het gemotoriseerde verkeer toe en de Rijksweg A 1 van Amersfoort naar Amsterdam liep door Naarden, bijna 20 kilometer lang. Dit gaf veel werk door grote aantallen ongevallen soms met dodelijke afloop en/of (zwaar) lichamelijk letsel. Ook bij de spoorwegovergang achter Meerlust vonden vele dodelijke ongevallen plaats. Ook het aantal zedenzaken nam toe....in de landelijke omgeving kwamen nogal eens potloodventers voor en werden er paartjes aangetroffen in een houding die in de processen-verbaal werd omschreven als zijnde bewegingen van gehuwden.

We gaan snel verder. Ook met de snelheid van het maken van korpsfoto's. Het is inmiddels1973 geworden en een nieuwe kiek wordt gemaakt. Een ding valt op. De burgemeester zit niet meer in het midden. Die was er op dat moment niet omdat er een nieuwe burgemeester moest komen en een wethouder als loco in zijn plaats functioneerde. Ook is er weer een nieuwe korpschef. Ook heeft de verjonging verder toegeslagen. De opleidingseisen werden zwaarder en de diender van voor de oorlog met een stevig postuur, grote handen en onderdanig aan het boven hem gestelde gezag was nagenoeg verdwenen. Wat ook vastgesteld kan worden is het feit dat 12 van de 28 leden van het korps die op onderstaande foto staan (nu 2018) al zijn overleden.

De volgende foto laat het korps zien in 1980 op zijn maximale sterkte. 40 mensen maakten deel uit van het korps. Dat kon plaats vinden omdat tegen het einde van de jaren '70 de kleinste gemeentelijke politiekorpsen mochten uitbreiden naar deze sterkte. Dit was ook een tijd dat de Naardense politie het beheersen van de openbare orde meer als voldoende aankon. Er was ook ruimte om recherchemensen te detacheren in grote regionale teams ter bestrijding van zware criminaliteit, veelal moordzaken. Ook was er mankracht om het verkeerstoezicht te intensiveren. Dat was nodig omdat de inmiddels klaar gekomen Rijksweg A I benoorden Naarden zeer druk werd en het toezicht volledig ten laste van het korps kwam. Ook de nachtdienst werd beter bemand, zodat in de nachtelijke uren meer werd gesurveilleerd.

Tot slot de laatste foto die van het korps, genomen in 1989. Op deze foto is weer een nieuwe korpschef te zien. Voor hem was er nog een korpschef die op geen enkele korpsfoto voorkomt. Deze korpschef was gekomen in 1982 en overleden in 1989. Zijn naam was Huib Blokland en het was een geliefde man. Inmiddels bekleden de laatste korpschefs al wel de rang van commissaris. De in het midden zittende burgemeester drs. H.J. Kastein is ook overleden. Onderstaande foto is genomen voor het net gereed gekomen nieuwe politiebureau aan de Amersfoortsestraatweg enkele jaren voor het einde van het korps als gevolg van de reorganisatie van de Nederlandse politie. De vrouw had ook haar intrede gedaan in het korps. De twee op de foto waren niet de eersten. Enkele jaren daarvoor was de eerste vrouw in dienst gekomen, maar die was in 1989 al weer weg. In 1991 kwam de laatste vrouwelijke hoofdagent juist voor de opheffing van het korps in 1992.

Tot zover de beeltenissen van het personeel door de jaren heen.


Foto verantwoording. De bovenstaande foto's zijn voor een groot deel afkomstig uit eigen archief. Een paar komen uit het archief van de Stichting Vijverberg.